Colofon

Filmpjekijken.com is een publicatie van Outpost31.

Hoofdredactie

Hoofdredactie
Jochem Geerdink
Rob Nijman
Mail de redactie: redactie@filmpjekijken.com

Redactie

Chris Appels
Evelien van Baekel
Alexandr Bal
Senta Bemelman
Eke Bosman
Leontien Brondijk
Bart de Bruijn
Elise van Dam
Eric van Gennip
Sonny Kempkes
Danja Koeleman
Eline Krak
Alette Kreuze
René van der Kroon
Roy van der Lee
Noa Maas
Dion Mebius
Monika Nikken
Pascal Ninaber
Julia Nolet
Merel Offringa
Rutger Otto
Bart van der Putten
Steffie van Rhee
Orlando Ruiz de Fez
Danny van Schooten
Daan Snouck Hurgronje
Mickey van der Stap
Tom van Steensel
Esther Triezenberg
Martijn van Veen
Jamaica Vink
Remco Visser
Max de Waal
Lenneke van der Waals
Jasper van Westen 

Advertentieverkoop

Pascal Ninaber

Marketing & techniek

Susan Stettler

Design & ontwikkeling website

Soluso e-solutions

Ontwerp logo Filmpjekijken.com

StudioBont

Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie en het logo van filmpjekijken.com berusten uitsluitend bij Outpost31 v.o.f. (hierna Outpost31). Outpost31 behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij Outpost31 en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Outpost31 is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Outpost31 heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Outpost31 is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Outpost31 heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.